Giga, S.A. gigasa@gigasa.com Empresa http://www.gigasa.com/ca/foneria Fri, 15 Nov 2013 00:00:00 +0100 Història http://www.gigasa.com/ca/foneria/historia Fri, 15 Nov 2013 00:00:00 +0100 Característiques http://www.gigasa.com/ca/foneria/caracteristiques Sat, 16 Nov 2013 00:00:00 +0100 Sectors d'activitat http://www.gigasa.com/ca/foneria/sectors Sat, 16 Nov 2013 00:00:00 +0100 Mitjans de producció http://www.gigasa.com/ca/foneria/mitjans-produccio Sat, 16 Nov 2013 00:00:00 +0100 Control de qualitat http://www.gigasa.com/ca/foneria/control-qualitat Sat, 16 Nov 2013 00:00:00 +0100 Programa FEDER http://www.gigasa.com/ca/foneria/feder-cat Tue, 09 Oct 2018 00:00:00 +0200 Gamma de pesos i mides http://www.gigasa.com/ca/foneria/pesos-mides Sat, 16 Nov 2013 00:00:00 +0100 Àmbit d'actuació http://www.gigasa.com/ca/foneria/zona-accio Sat, 16 Nov 2013 00:00:00 +0100 Localització http://www.gigasa.com/ca/foneria/ubicacio Sat, 16 Nov 2013 00:00:00 +0100 Productes http://www.gigasa.com/ca/productes Sun, 17 Nov 2013 00:00:00 +0100 En arena http://www.gigasa.com/ca/productes/arena Sun, 17 Nov 2013 00:00:00 +0100 En coquilla http://www.gigasa.com/ca/productes/coquilla Sun, 17 Nov 2013 00:00:00 +0100 Manual http://www.gigasa.com/ca/productes/a-mida Sun, 17 Nov 2013 00:00:00 +0100 Maquinària http://www.gigasa.com/ca/maquinaria-fundicio Sun, 17 Nov 2013 00:00:00 +0100 Moldejadores d'arena http://www.gigasa.com/ca/maquinaria-fundicio/moldejadores-arena Sun, 17 Nov 2013 00:00:00 +0100 Desgasificant d'alumini http://www.gigasa.com/ca/maquinaria-fundicio/desgasificant-alumini Sun, 17 Nov 2013 00:00:00 +0100 Recuperadora d'arena http://www.gigasa.com/ca/maquinaria-fundicio/recuperadora-arena Sun, 17 Nov 2013 00:00:00 +0100 Molí continu amb noios http://www.gigasa.com/ca/maquinaria-fundicio/moli-noios Sun, 17 Nov 2013 00:00:00 +0100 Forn de reverberació http://www.gigasa.com/ca/maquinaria-fundicio/forn-reverberacio Sun, 17 Nov 2013 00:00:00 +0100 Forns de crisol http://www.gigasa.com/ca/maquinaria-fundicio/forns-crisol Sun, 17 Nov 2013 00:00:00 +0100 Màquines de coquilla http://www.gigasa.com/ca/maquinaria-fundicio/maquines-coquilla Sun, 17 Nov 2013 00:00:00 +0100 Maquinària de desbarbat http://www.gigasa.com/ca/maquinaria-fundicio/maquinaria-desbarbat Sun, 17 Nov 2013 00:00:00 +0100 Línia de moldeig de peces http://www.gigasa.com/ca/maquinaria-fundicio/linia-moldeig Sun, 17 Nov 2013 00:00:00 +0100 Tue, 09 Oct 2018 00:00:00 +0200